Contáctanos:
55-52-17-49-12
primitivoreyes@gmail.com
Dr. Primitivo Reyes Aguilar
Tecnologías de Información y comunicaciones
Tecnologías de Información
Paquetes de software

 • EXCEL** AVANZADO                   (24 hrs)


 • ACCESS **                                                  (16 hrs)


 • PROJECT **                                                (16 hrs)


 • VISIO**                                                        (8 hrs)


 • SIMULACIÓN (Simquick, ARENA)   (40 hrs)


 • MINITAB* BÁSICO                                        (24 hrs)


 • MINITAB* AVANZADO                 (40 hrs)


 • STATGRAPHICS***                     (40 hrs)


 • SPSS****                                                        (40 hrs)


* Marca registrada por Minitab

** Marca registrada por Microsoft Inc.

*** Marca registrada por Statgraphics Techonologies Inc.

**** Marca registrada por IBM


Fundamentos de sistemas computacionales

 • PLANEACIÓN DE SISTEMAS DE
  MANUFACTURA (MRP)                              (24 hrs)


 • PLANEACIÓN DE RECURSOS DE LA
  EMPRESA (ERP)                                         (24 hrs)


 • SISTEMA DE GESTIÓN ALMACENES     (8 hrs)


 • SISTEMA DE GESTION TRANSPORTES (8 hrs)


Sistemas de comunicaciones

 • INTRODUCCIÓN A LAS REDES            (24 hrs)


 • REDES LAN, VLAN, WLAN                     (40 hrs)


 • REDES  WAN                                            (24 hrs)


 • DISEÑO Y ADMÓN DE REDES              (40 hrs)